В Деня на европейските адвокати – 25 октомври, в Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” бе представена книгата на адвокат Ивайло Костов “Изменение на иска”.
Приветствие към гостите отправи председателят на УС на ЦОА доц. д-р Боряна Мусева, а научният секретар адвокат Валя Гигова връчи на автора на книгата и дългогодишен лектор на Центъра – д-р Ивайло Костов, специалния плакет на Центъра за обучение на адвокати за особени заслуги към поддържането и повишаването на квалификацията на българските адвокати.
Книгата беше представена от научния рецензент доц. д-р Камелия Цолова, а в края на събитието своите мисли и благодарности сподели и адвокат Ивайло Костов.
Събитието събра много гости и приятели на автора, сред които изтъкнати учени – процесуалисти, адвокати, съдии, общественици.
Представянето беше организирано съвместно с издателство “Ентусиаст”.
Повече за книгата:
Предмет на анализ в книгата е изменението на иска като институт на гражданското процесуално право. Систематично са изследвани уредените в законодателството способи за изменение на иска – изменението на основанието, изменението на петитума и замяната на страна в образуваното исково производство.
Въз основа на действащата процесуална уредба се приема, че допустимите проявни форми на изменение на иска са намаляването на размера на иска, увеличаването на размера на иска, замяната на спорния предмет чрез изменение на основанието или на петитума на първоначално предявения иск, замяната във вида на търсената защита чрез трансформиране на предявения установителен или осъдителен иск съответно в осъдителен или установителен, както и заместването на ищеца или ответника с друго лице.