С театрална възстановка и изложба, на 22.10.2020 г., в  музей „Възраждане и Учредително събрание“ в град Велико Търново, беше представена новата книга на историка Катя Митова–Ганева „Познатият непознат Марко Тотев“. Театрална възстановка с епизоди от живота на Марко Тотев сложи началото на събитието. Изложба с автентични документи, снимки и вещи на Марко Тотев беше подредена от служителите на местния исторически музей. На централно място сред тях беше поставен оригиналът на първия регистър на адвокатите в град Велико Търново. В него, под номер едно, е вписан адвокат Марко Тотев. Книгата разкрива живота на един изключително ерудиран общественик, с голям авторитет и силна обществена позиция, с богат юридически опит. Описани са случки за търновеца Марко Тотев, който със своите дела е сред най-уважаваните юристи, положили основите на адвокатурата в България. Страниците в книгата разкриват, че неговият живот не е всъщност на човек без късмет, а че голяма част от анекдотите, свързани с личността му, са измислени от него. Книгата е издадена с подкрепата на великотърновските адвокати Йордан Цветанов и Веселка Коева.

Из предговора към книгата от проф. д.ю.н. Атанас Семов, озаглавен „Маркототевски народ ли сме?“ – „Почтеността като лош късмет в България“: „И аз съм убеден, че пред България има път. Но не с оправдания за „Маркототевски късмет“. А с образованието, нравствеността и усърдието, с които трябва да бъде запомнен великотърновският адвокат Марко Тотев“.
Снимки: адвокат Валери Ставрев