На 21.02.2020 г. в ЦОА “Кръстю Цончев” се проведе съвместен семинар с ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски” и студентската асоциация ЕЛСА-България на тема: “Работилница за писане на искови молби” с лектори: адв. Тихомир Рачев и адв. Цанко Иванов – преподаватели в ЮФ на СУ. В началото на практическото обучение приветствие към участниците отправиха адв. Йордан Йорданов – председател на УС на ЦОА, както и проф. д-р Даниел Вълчев – декан на ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Адвокат Йорданов и проф. Вълчев потвърдиха стремежа си към организиране на още съвместни обучения и инициативи между двете институции. Представителите на ЕЛСА-България Георги Божидаров и Петър Стоилов направиха кратко представяне на дейността на студентската асоциация. Участниците в обучението са над 50.