Тук може да откриете Решението на СГС за вписване на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и вписване на новия УС.

РЕШЕНИЕ