На 29.11.2019 г. в гр. Хасково се проведе съвместен семинар на ЦОА „Кръстю Цончев“ и Адвокатска колегия – Хасково на тема: „Новите промени в Закона за обществените поръчки“ с лектор: адв. Весела Андонова.