На 19.10.2019 г. в гр.Велико Търново се проведе семинар на тема: „Промените в АПК – практическо приложение“ с лектор: съдия Соня Янкулова. Темата и увлекателното изложение на лектора предизвикаха сериозен интерес и внимание сред взелите участие в семинара над 80 адвокати.
Текст и снимки: адв. Валери Ставрев, АК Велико Търново