С направените становища и предложения можете да се запознаете тук (моля, кликнете върху текста).