СТАТУТ на наградни знаци на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Тук можете да откриете Статута на наградни знаци на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ (приет на заседание на УС от 09.10.2020 г.)

ПЛАКЕТ НА ЦОА „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“

КРИСТАЛЕН ПЛАКЕТ НА ЦОА „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“