На 01, 02 и 03 октомври 2021 година в хотел „Дръстър“, град Силистра се проведе съвместен семинар на ЦОА „Кръстю Цончев“ и Адвокатска колегия – Плевен на тема: „Практически въпроси от областта на семейното право“ с лектор: съдия Стилияна Григорова.