На 09.11.2019 г. в гр. Велико Търново бе проведен обучителен семинар за адвокатите, вписани в Националния регистър за правна помощ, на тема:„Адвокатската защита в наказателния процес“ с лектор: адвокат Ина Лулчева. Семинарът бе организиран от Националното бюро за правна помощ, съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“ и Адвокатските съвети на АК Велико Търново и АК Габрово, в изпълнение на правомощията им по чл.18, т. 7 от ЗПП. На всеки от присъствалите на семинара адвокати ще бъде издаден сертификат, удостоверяващ изпълнение на задълженията по чл. 27 от Закона за адвокатурата и чл. 8 от Наредба № 4 на ВАдвС за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от ЕС.
Текст и снимки: адв. Валери Ставрев (АК Велико Търново)