Уважаеми колеги,
Българската асоциация за европейско право и Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ имат удоволствието да Ви поканят на съвместна конференция на тема: „Националните съдилища и правото на ЕС. Поглед през защитата на личните данни и Европейска заповед за арест (ЕЗА)“, която ще се състои на 11 юни 2021 г. (петък) от 15:00 ч. в зала „Лаура“, НДК при спазване на противоепидемичните мерки и ще се излъчи онлайн на Фейсбук страницата на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.
За участие, моля изпратете Вашите три имена, личен адвокатски номер и адвокатска колегия на е-поща: coa@abv.bg.
Местата са ограничени!