Опелото на професор Дончо Хрусанов и съпругата му – адвокат Дочка Хрусанова, ще се извърши на 5 май 2021 г. (сряда) от 14:00 ч. в църквата на Боянските гробища.