Уважаеми колеги,

Информирам Ви, че след оттеглянето на адвокат Даниела Доковска, беше проведен нов избор за попълване състава на УС на Фондация “Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и избор на председател, съгласно чл. 9, ал. 8 от Наредба No 4 от 2006 г. на ВАдвС.

На заседанието на Висшия адвокатски съвет, проведено на 14.10.2021 г., измежду кандидатурите на адвокат Ваня Траянова (за член и председател на УС), адвокат Емил Велинов (за член на УС), адвокат Йордан Йорданов (за член и председател на УС) и проф. Пламен Панайотов (за член на УС), беше избрана адвокат Ваня Траянова за член и председател на УС.

Желая успех и попътен вятър на новото ръководство на ЦОА “Кръстю Цончев”!

С уважение,

адвокат Йордан Йорданов

Председател на УС

на ЦОА “Кръстю Цончев”