Уважаеми колеги,

Уведомявам ви, че на заседанието на Висшия адвокатски съвет, проведено на 16.09.2021 г., беше избран нов състав на Управителния съвет на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ в състав: адвокат Даниела Доковска – председател, и членове – доц. д-р Боряна Мусева, адвокат Валентин Брайков, адвокат Валя Гигова и доц. д-р Траян Конов.

Използвам случая от името на настоящия състав на УС и служителите на ЦОА да благодаря на всички наши лектори, партньори, съмишленици и адвокати, които бяха част от обучителната и научна дейност на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ през последните 5 години. Специални благодарности изказвам на всички председатели на адвокатски колегии, с които имахме прекрасни взаимоотношения, както и на предходния състав на Висшия адвокатски съвет, който ни осигури спокойствие и възможност да изпълняваме целите на Фондацията.

Пожелавам успех и попътен вятър на новия Управителен съвет и се надявам, че положителното развитие на Центъра ще продължи и за в бъдеще!

С уважение,

адвокат Йордан Йорданов

Председател на УС

на ЦОА „Кръстю Цончев“