В рамките на Дните на адвокатите в СОК “Камчия” се проведе и състезание за решаване на съдебни казуси в областта на гражданското и наказателното право. Сили премериха млади адвокати от цялата страна, които бяха излъчени от адвокатските съвети, а тяхното участие беше подсигурено от организаторите на мероприятието – Висшия адвокатски съвет и Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”. Жури за състезанието по решаване на гражданскоправни казуси бяха изтъкнатите специалисти в областта Красимир Влахов – съдия в Конституционния съд на Република България, адв. Атанас Стоянов – зам.-председател на ВАдвС, адв. Любомир Денев – член на УС на ЦОА “Кръстю Цончев”. Знанията и уменията на младите си колеги в областта на наказателното право и процес оценяваха проф. Лазар Груев – преподавател по наказателно право в ЮФ на СУ и бивш председател на ВКС, адв. Стефка Въжарова – главен секретар на ВАдвС, както и адв. Емилия Недева – член на УС на ЦОА, а също и един от основните организатори на състезанието.
В надпреварата по решаване на гражданскоправни казуси победител стана отборът на Софийската адвокатска колегия, следван от отборите от адвокатските колегии във Велико Търново, Русе и Плевен (второ място), Ямбол, Стара Загора и Варна (трето място). На първо място в решаването на наказателноправни казуси е отборът на Стара Загора, второто място си поделят София, смесен отбор на Велико Търново и Русе, Варна и Търговище, а на трето място се класира отборът на младите адвокати от Велико Търново.
Поздравления към всички участници за високия ентусиазъм, показаните богати знания и умения, както и за честната надпревара!