В периода 6-7 май 2019 г. в гр. Варшава, Република Полша, в офиса на Комисаря за човешките права – Омбудсман, се проведе трансграничния курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Labour Rights as Human Rights“ („Трудовите права като човешки права“). В него взеха участие 25 адвокати от България, които бяха избрани след популяризиране на курса и програмата и съдействие при организацията от страна на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Престоят на участниците, както и самото обучение, се поемат от организаторите от програма HELP. Предстои всеки един от участниците да завърши и онлайн курса, който е продължение на присъствените занятия във Варшава.