На 05.04.2019 г. на тържествена церемония в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” бяха връчени дипломите на магистрите и завършилите СДК по право на ЕС през изминалата година. По време на академичното тържество дипломите си получиха адвокати, преминали успешно Едногодишното продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС, организирано от ЦОА “Кръстю Цончев” в партньорство с ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”.

Специално отличие получи Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” в лицето на неговия Управителен съвет. Лично ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков връчи почетна грамота на председателя на УС на ЦОА адв. Йордан Йорданов в знак на успешното сътрудничество и за постигнатите добри резултати в обучението по право на ЕС на българските адвокати.

На събитието присъстваха още зам.-министърът на правосъдието д-р Евгени Стоянов (който също получи своята диплома за магистър по ПЕС), представляващият ВСС г-н Боян Магдалинчев, зам.-председателят на Висшия адвокатски съвет г-н Людмил Рангелов, главният секретар г-жа Стефка Въжарова, членове на УС на ЦОА, деканът на ЮФ проф. Сашо Пенов, зам.-деканът доц. Анета Антонова, председателят на НБПП г-жа Елена Чернева, директорът на Френския културен институт в София проф. Фабиен Флори, директорът на Европейския университетски център в Нанси проф. Ив Пети и, разбира се, лекторският екип начело с ръководителя на Магистърската програма и СДК по право на ЕС проф. дюн Атанас Семов – носител на Катедра “Жан Моне” на ЕС и съдия в Конституционния съд, доц. Иван Стойнев и доц. Христо Христев, както и множество адвокати, магистрати и студенти.