Уважаеми колеги,
Поради постъпили запитвания и молби от млади колеги, желаещи да участват в състезанията за решаване на казуси по време на организираните от ЦОА „Кръстю Цончев“ Дни на адвокатите в СОК „Камчия“ (26-29.09.2019 г.), да им се поемат разходите по престоя, Ви информираме, че УС на ЦОА взе следното решение:
Предвижда се решаване на казуси в наказателноправната материя и гражданскоправната материя. Отборите ще се състоят от по трима човека на териториален принцип, по апелативни райони, или: пет отбора от по трима човека ще решават гражданскоправни казуси и пет отбора от по трима човека ще решават наказателноправни казуси.
ЦОА „Кръстю Цончев“ ще поеме разноските по престоя на състезателите от петте апеплативни района, или на 30 състезатели.
Молим председателите на адвокатските колегии София, Велико Търново, Варна, Бургас и Пловдив да координират съставянето на отборите.
След като сформирате отборите, моля да ни известите за техния състав (три имена, адвокатска колегия, личен номер на адвокат, ел. поща и телефон на всеки един от участниците в отборите).