Уважаеми колеги,
Приятно съм изненадан от новината за номинирането на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ за наградата „Будител на годината“ на Българското национално радио. Благодаря на колегата Снежина Христова – председател на АК Силистра, и на свещеник Михаил Хаджиев – секретар на Великотърновската света митрополия, за техните жестове на внимание и уважение към дейността и ролята на нашето училище. За нас е чест, че Центърът е припознат като будител на духа, който, макар и в трудните времена, в които живеем, успява да съхрани и развие порива към знание, посветеност и усъвършенстване.
Ще се радваме да ни подкрепите в тази инициатива!
адв. Йордан Йорданов
Председател на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“
С двете номинации можете да се запознаете тук: