Уважаеми колеги,
Уведомявам Ви, че Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” е номиниран за наградата “Тодор Бурилков” на Висшия адвокатски съвет от адвокат Мария Шаркова и адвокат Снежана Стефанова от АК Пловдив.
Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Велико Търново номинира за наградата председателя на УС на ЦОА “Кръстю Цончев”.
За нас направените предложения са повод за радост!
Благодарим на колегите Мария Шаркова, Снежана Стефанова и членовете на АС при АК Велико Търново и лично на председателя адвокат Даниела Минева за високата чест и признание!
Председател на УС на ЦОА “Кръстю Цончев:
Адвокат Йордан Йорданов
Предложение от адв. Мария Шаркова и адв. Снежана Стефанова: