Честита Баба Марта! Да сме здрави, бели и червени, изпълнени с устрем за нови победи и радост от осъществяването им! Всеки следващ ден да ни носи все повече вяра в доброто, надежда за справедливост и любов в сърцата!

УС на ЦОА „Кръстю Цончев“