Уважаеми колеги,

Днес отдаваме почит и признателност към делото на българските адвокати – професия, за която, както казва един от създателите на първия устройствен закон на адвокатурата – д-р Константин Стоилов – „…се изискват първо нравствени качества, после умствени. Нравствени, защото на адвоката се поверяват именията и честта на хората, от него зависи тяхното спасяване или опропастяване; на него се поверяват такива тайни, които, ако е нечестен, може да повреди на своите клиенти и на обществото, а тъй също и на съдилището“.

В дни на предизвикателства и трудности, българските адвокати винаги са били припознавани като носители на справедливост и доверие и двигател за обществени промени, гарантиращи спазването на основните конституционни и нравствени ценности.

В днешния празничен ден всеки един от нас си дава сметка за високата отговорност пред българското общество, която изисква да полагаме усилия всекидневно, за да оправдаем гласуваното ни доверие. Тази отговорност се превръща в наше удовлетворение всеки път, когато успяваме да превърнем написаните принципи за справедливост и върховенство на закона в осезаема реалност за гражданите.

Същността на работата ни изисква да достигаме високи стандарти в действията и в познанията си за регулацията на многообразните обществени отношения. Това може да бъде постигано чрез висока квалификация и единство на адвокатурата – именно те ще ни позволят да отстояваме интереса на отделната личност и на професията като цяло, но и своята собствена независимост.

Да си пожелаем здраве, дръзновение и сили за успешно справяне с всяка трудност!

Честит професионален празник!

 

УС на ЦОА „Кръстю Цончев“