Уважаеми колеги,

Днес – 22 ноември, честваме Деня на българската адвокатура. На тази дата, преди 133 години, е приет първият устройствен закон за адвокатите в България, който урежда  „най-благородната от всички юридически професии“, по думите на знаменития му създател – д-р Константин Стоилов.

Живеем в нелеки, но интересни  времена, с нови  правни предизвикателства, които  предполагат нови и модерни решения. Главната  роля за това се пада на адвокатите – единствените независими професионални участници в работата на съдебната система, които влизат в досег с всички правни професии, за да обезпечат неотменимото право на защита.  Тази роля е признание,  но  и отговорност – отговорност да си професионално подготвен, почтен и готов без корист да служиш на  справедливото, разбирано като  всеобща  мяра за човечност.

За нас е чест  да споделим своите знания, правен  и житейски опит и като членове на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати да дадем своя скромен принос за поддържане и повишаване на професионалното ниво на адвокатурата и с общи усилия да направим така, че  званието адвокат да е знак  за доверие, почит, личен и обществен просперитет.

Бъдете здрави, успешни  във всяко лично и професионално начинание! И не забравяйте, че правото е  като доброто – накрая винаги побеждава!

УС на ЦОА „Кръстю Цончев“:

адвокат Ваня Траянова, председател

доц. д-р Боряна Мусева

адвокат Валентин Брайков

адвокат Валя Гигова

доц. д-р Траян Конов