Уважаеми колеги,


Днес честваме Деня на българската адвокатура.
На 22 ноември 1888 г. Петото Народно събрание приема първия Закон за адвокатите в България, създал предпоставки за изграждане на Съвет на адвокатите.
Автор на Закона за адвокатите, както и на българската Конституция, е видният юрист д-р Константин Стоилов.


Професионалният празник на българските адвокати се чества от 2005 г. по предложение на Адвокатски съвет – Пловдив под председателството на адвокат Емилия Недева, въз основа на което е взето и решение на Висшия адвокатски съвет.


Ето какво пише за днешния празник адвокат Валентин Брайков – член на УС на ЦОА “Кръстю Цончев”:
“Скъпи Колеги,
ЧЕСТИТ АДВОКАТСКИ ПРАЗНИК!
Ние сме Светлината срещу мракобесието.
Ние светим чрез Словото, което идва от Съвестта.
Нашата светлина пари като огън.
Библията казва “Език кости троши”.
Адвокатът не бива да бъде приятел на властта.
Между нас и тях може да има само студен мир.
Абсолютно условие за успеха ни е да изпитваме един към друг жертвоготовна симпатия.
Пожелавам всеки да направи преглед на душата си и да изгони от там всички отрицателни емоции към други колеги.
Това е призив да се пречистим чрез искрено взаимно уважение.
Френското обръщение между адвокати е Confrere=Побратим.
Крайно време е адвокатурата да възстанови празничното откриване на Съдебната година.
За нас няма по-голяма награда от усещането как в съдебна зала гражданинът се крие зад гърба ни като последно убежище срещу неправдата.”


Честит празник!


ЗНАНИЕТО Е ПЪТ КЪМ СПРАВЕДЛИВОСТТА!


УС на ЦОА “КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ”