Уважаеми колеги,

Днес отбелязваме Деня на европейските адвокати – символ на общите ценности на адвокатите в Европа и тяхната водеща роля в защитата и насърчаването на върховенството на правото, както и техния принос към съдебната система.
Независимостта на адвокатите и адвокатурата е съществен елемент, за да може адвокатската професия да изпълнява своята мисия да защитава правата на гражданите, да изгражда доверие между адвокатите и техните клиенти, да спазва върховенството на правото и да изпълнява важната и незаменима роля за предотвратяване на злоупотребата с власт. Темата на Европейския ден на юриста през 2021 г., определена от CCBE, “Няма правосъдие без независими адвокати“, ще подчертае важността на гарантирането и запазването на тази независимост в полза на правата на гражданите. Това ще даде възможност да се хвърли светлина върху атаките срещу адвокати, които често са свързани с идентифициране с техните клиенти или каузи на клиента. Също така ще бъде добър импулс да се повтори необходимостта от обвързваща Европейска конвенция за адвокатската професия, за да се запазят независимостта, целостта на правораздаването и върховенството на правото.
Честит празник, уважаеми колеги!

УС на ЦОА “Кръстю Цончев”