Уважаеми колеги,

Днес отбелязваме общите ценности на адвокатската професия във всички европейски държави.

Обединени от общия стремеж за отстояване на върховенството на правото, защитата на правата, свободите и законните интереси на гражданите в Европа, над един милион адвокати днес обявяваме,че сме горди с нашето призвание.

Желаем Ви здраве, сигурност и сили в тези сложни за всички ни времена!

 

УС на ЦОА „Кръстю Цончев“