На днешния 16 април, преди 140 години, Учредителното събрание, което заседава в старопрестолния Търновград, приема първия Основен закон на младото Княжество България. Така „бащите на Конституцията” поставят основите на българската парламентарна демокрация.

Конституцията регламентира прилагането в модерна България на основополагащи принципи като общественото представителство, разделението на властите, утвърждава публично договорените граждански права и обществени свободи на личността. Търновската конституция спазва основното изискване на Берлинския договор България да бъде наследствена монархия, като участието на народа в управлението се осъществява посредством Народно събрание. Тя действа до 6-ти декември 1947 г.

Търновската конституция възстановява държавническите традиции на България, отрежда полагащото ѝ се място на европейската и световната сцена, редом до останалите независими, модерни и правови държави.

Честит празник, скъпи колеги! Не спирайте ежедневно да отстоявате личните добродетели, справедливостта и върховенството на закона!