Уважаеми колеги,

Всяко време има своите будители – като започнем от националните герои в славната ни история и стигнем до днешните стотици просветни и културни дейци, учители, лекари, радетели на българското слово и изкуство, сред които достойно място заемат българските адвокати.

Денят на будителите съхранява националното ни самочувствие и ни задължава да мислим за трайните и светли бъднини на България. Прекланяме се пред непреходността на мисионерското дело на велики и светли личности, като не забравяме отговорността на днешните поколения не само да съхраняват паметта за тях, но и да ги чувстват като вечен нравствен и национален ориентир в живота.

В днешните сложни и тежки времена просветителското дело е светлият лъч, който може да изгони страха от несигурността и да освети пътя към духовното извисяване и достойно съществуване!

Честит празник!

 

УС на ЦОА „Кръстю Цончев“