Уважаеми колеги,

Днес почитаме святото дело на народните будители. Те са нашите героични водачи от историята, но също и нашите учители, учени, адвокати, артисти, библиотекари, музейни работници, нашите писатели и поети, в миналото и днес. Всички те, съчетавайки дух и воля, чертаят път и битие на нашия свещен народ. Будителите са тук и днес, но нека отворим сърцата и умовете си за техните идеи – за обединение, за духовност, за надежда, за справедливост и вяра в доброто! Нека да обогатяваме и опазваме българската духовност, да бъдем достойни наследници на завещаните ни героични и културни подвизи, да гледаме със самочувствие и смелост в бъдещето на модерна и европейска България! Всеки ден да даряваме знания на нашите деца и последователи, продължавайки успешно идеите на нашите възрожденци!
Пожелавам Ви здраве, силен дух, лични и професионални успехи!
Честит Ден на народните будители!

Председател на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“
адв. Йордан Йорданов