Преди 111 години на днешния ден цар Фердинанд произнася историческия Манифест към българския народ от старопрестолния Търновград, в който казва, че България е готова и жадува да преуспява независима от останалите Велики сили. С мирни средства, няколко години след Съединението, със самочувствие и достойнство, с дипломатическа мъдрост и историческа дързост, българският народ изгражда изключителен политически, социален и културен потенциал, за да се превърне в господар на съдбата си и да обяви своята независимост.

Независими са смелите, свободните по дух, готовите да отстояват всяка кауза с достойнство и себеотдаване.
Да живее свободна и независима България!

Честит празник!

Автор на картината: Васил Горанов