Уважаеми колеги,

Отбелязваме 137 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия – извоювано изцяло със смелостта, решителността и родолюбието на българския народ.

Почитайки този акт и личностите, спомогнали за реализирането му, трябва да се запитаме – успяваме ли днес да застанем всички българи заедно зад обща кауза? Можем ли заедно и последователно да работим по тези национални проекти, които ще ни осигурят по-голям просперитет в бъдеще? Длъжни сме да си зададем тези въпроси и да намерим заедно отговора, защото заветът на Съединението е, че нацията може да прави големи крачки в своето развитие само когато е сплотена.

Както актът на Съединението доказа, българското общество в решителен момент показва своята сила и зрялост. Затова всяка власт трябва да вярва повече на своето гражданско общество, отколкото на своите инстинкти и институционална мощ. Защото иначе рискува да раздели нацията и така да я лиши от възможността да следва своите идеали.

Именно във времена като днешните, когато светът около нас е изключително нестабилен, бъдещето – неясно, идеалите – останали само на хартия, обществото ни има особена нужда от своето обединение. Обединение около принципите и ценностите на европейското демократично семейство.

Затова Ви призоваваме – помогнете на Вашата общност, отделете част от времето си да направите едно полезно нещо днес. Помогнете на бедстващите хора в карловските села, изправени пред ужаса на природните стихии.

Нека бъдем обединени около стратегическите приоритети за нашата страна. Обединени около представата ни за България като модерна и справедлива държава, която е уютен дом за всеки. И да работим неуморно за нея.

Честит празник!

УС на ЦОА „Кръстю Цончев“