България е свещено пространство на духа, защото е неразривно свързана със словото. Нашият народ преминава през всички превратности на историята, обединен от общите културни ценности – език, вяра, национална идентичност. Писмеността, създадена от Солунските братя, открива и предава на всички нас ключа към безсмъртието. Защото Словото и Културата са символите на българската колективна памет.

Нека да сме окрилени от свободния дух на знанието, който да бъде наш идеал;  да го носим в себе си и да бъде част от нашата „държава на духа”, за да служим с любов и преданост на обществото.

Да се преклоним пред чутовното дело на светите братя равноапостоли Кирил и Методий и техните ученици, предали ни най-мощното оръжие срещу забравата – писмеността.

Честит празник, уважаеми колеги!

 

УС на ЦОА „Кръстю Цончев“