10 минути с Правото на ЕС

Уважаеми колеги,

В дните от Деня на Конституцията (16-и април) до Деня на българската просвета (24-и май) Ви предложих 30 курса по основните въпроси на Правото на ЕС – в поредицата „10 минути с Правото на ЕС”.

Благодаря на ЦОА за възможността да споделя този своеобразен требник с пределно кратки и максимално опростени помагала за най-общо и практически ориентирано познание (с изобилно позоваване на практиката на СЕС – общо над 300 акта).

Опитах се да събера 3 000 страници в 200! След време ще опитам да събера тези 200 страници в 20…

Опитах се и да отговоря на множество въпроси, които получавах през това време. И благодаря на всички, които оцениха направеното като полезно или допринесоха с въпроси да стане полезно!

За по-задълбоченото изучаване на Правото на ЕС – и най-вече с много повече аргументи от практиката на Съда на ЕС – накрая съм приложил списък на литературата по ПЕС, която смятам за полезна.

Да бъда лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев” за мен винаги е било не просто висока чест, а най-красиво академично изпитание – защото аудитория с любознателни адвокати е най-благодатна за преподавателско усърдие!

Затова: честит Ден на българската просвета и (въпреки някои „демократични” неадекватности…) не се съмнявайте: и занапред „науката е слънце” ще бъде исконна българска ценност – включително конституционна!

24.05.2020 г.

 

Проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ,

Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС,

съдия в Конституционния съд на Република България

 

Материали:

 

01 За какво служи този наръчник?

02 Използвани съкращения

1.) 15 стъпки на адвоката по Правото на ЕС (16.04.2020 г.) 

2.) Създаване и смисъл на Европейския съюз (17.04.2020 г.)

3.) Цялостно изграждане на Европейския съюз (20.04.2020 г.)

4.) Основни особености на Европейския съюз (21.04.2020 г.)

4-а.) Институции на Европейския съюз (24.04.2020 г.) 

5.) Основни принципи на Европейския съюз (22.04.2020 г.)

6.) Основни особености на Правото на ЕС (23.04.2020 г.)

7.) Компетенции на Европейския съюз (27.04.2020 г.)

8.) Система на източниците на Правото на ЕС (28.04.2020 г.)

9.) Първични източници на Правото на ЕС (29.04.2020 г.) 

10.) Производни източници – въведение, номенклатура и йерархия (30.04.2020 г.)

11.) Регламент (01.05.2020 г.)

12.) Директива (04.05.2020 г.)

13.) Директен ефект в директива (05.05.2020 г.)

14.) Възможности на адвоката по директива (06.05.2020 г.)

15.) Други производни източници по чл. 288 (07.05.2020 г.) 

16.) Други производни източници извън чл. 288 (08.05.2020 г.)

17.) Реквизити на правните актове (10.05.2020 г.)

18.) Практиката на СЕС като източник (09.05.2020 г.) 

19.) Външни източници (11.05.2020 г.)

20.) Практика на СЕС относно правната система на ЕС (12.05.2020 г.)

21.) Непосредствена приложимост (13.05.2020 г.)

22.) Примат (14.05.2020 г.)

23.) Директен ефект (15.05.2020 г.)

24.) Основното за СЕС (16.05.2020 г.) 

25.) Преюдициални заключения – 1 (17.05.2020 г.)

26.) ППЗ – практически въпроси (18.05.2020 г.)

27.) Приложно поле на ПЕС (19.05.2020 г.)

28.) Когато спазваме, прилагаме ли? (20.05.2020 г.)

29.) Спазване и прилагане на директива (21.05.2020 г.)

30.) Националната идентичност в ПЕС (22.05.2020 г.)

31.) Нарушаване на ПЕС от съд (23.05.2020 г.)

32.) Обобщение (реална връзка с ПЕС) (24.05.2020 г.)

33.) Литература по Право на ЕС