Тържествено откриване на новата учебна 2022-2023 година на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Тържествено откриване на новата учебна 2022-2023 година на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

На 29.09.2022 г. се проведе тържественото откриване на новата учебна година 2022-2023 на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”. Събитието беше открито от председателя на Управителния съвет доц. д-р Боряна Мусева, която приветства всички присъстващи и...
Представяне на книгата “Сдружението на българските съдии и Съюзът на българските адвокати по време на правителствата на Отечествения фронт (1944-1948)” с автор: доц. дин Евгени Йочев (издание на ЦОА „Кръстю Цончев“)

Представяне на книгата “Сдружението на българските съдии и Съюзът на българските адвокати по време на правителствата на Отечествения фронт (1944-1948)” с автор: доц. дин Евгени Йочев (издание на ЦОА „Кръстю Цончев“)

На 26.09.2022 г. се проведе официалното представяне на книгата „Сдружението на българските съдии и Съюзът на българските адвокати по време на правителствата на Отечествения фронт (1944-1948)” с автор: доц. дин Евгени Йочев (издание на ЦОА „Кръстю Цончев“).Събитието...
Обучение по медиация в гр. Велико Търново

Обучение по медиация в гр. Велико Търново

От 23 до 25 септември 2022 г. в офиса на Адвокатска колегия Велико Търново се проведе първата част от сертифициращото обучение за придобиване на правоспособност като медиатор с лектори: доц. д-р Таня Градинарова и адв. Десислава Монева. Обучението беше открито от...
Честит Ден на Независимостта!

Честит Ден на Независимостта!

Уважаеми колеги, Честваме 114 години от обявяването на Независима България – един от ключовите моменти в историята ни, когато българският политически елит показва завидни умения и възползвайки се от благоприятната международна обстановка, успява да извлече...
Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – октомври 2022 г.

Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – октомври 2022 г.

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за предстоящия изпит за адвокати и младши адвокати – есенна сесия на 2022 г., че курсът ще се проведе в гр. София, ул. “Цар Калоян” 8, ет. 4 (Център за...