Откриващ семинар на курса по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Убежище и права на човека“

Откриващ семинар на курса по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Убежище и права на човека“

На 30.09.2021 г. се проведе откриващият семинар на курса „Убежище и права на човека“, който Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ провежда съвместно с програма HELP на Съвета на Европа и Върховния комисариат на ООН за бежанците....
Подбор на участници в онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на български език на тема: „Международно сътрудничество по наказателни дела“

Подбор на участници в онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на български език на тема: „Международно сътрудничество по наказателни дела“

Уважаеми колеги, Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира подбор на около 25 участници в онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Международно сътрудничество по наказателни дела“ (International Cooperation in...
Честит Ден на Независимостта на България!

Честит Ден на Независимостта на България!

Уважаеми колеги, Днес честваме 113 години независима България.Епохално дело, както отбелязват историците, призвано да бъде залог за мир, за разбирателство и за ред на Балканите.Акт, подкрепен единодушно от целия български народ, чрез който за пореден път в историята...
Съобщение от председателя на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“ адвокат Йордан Йорданов

Съобщение от председателя на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“ адвокат Йордан Йорданов

Уважаеми колеги, Уведомявам ви, че на заседанието на Висшия адвокатски съвет, проведено на 16.09.2021 г., беше избран нов състав на Управителния съвет на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ в състав: адвокат Даниела Доковска...
Честита нова учебна година!

Честита нова учебна година!

Уважаеми учители, директори и родители,Скъпи ученици, Честита нова учебна година!Нека любопитството и стремежът към знание отворят нови хоризонти, към които да се отправите с дръзновение, сила и увереност!Успешно справяне с всяко предизвикателство, удовлетворение от...