Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

ПОКАНА Уважаеми колеги, На 16.06.2020 г. на сайта на Висшия адвокатски съвет беше публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. В мотивите към него...
Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – юли 2020 г.

Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – юли 2020 г.

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за предстоящия изпит за адвокати и младши адвокати през м. юли 2020 г., че курсът ще се проведе в гр. София, ул. “Цар Калоян” 8, ет. 4 (Център за обучение на...
Честит 24-ти май!

Честит 24-ти май!

България е свещено пространство на духа, защото е неразривно свързана със словото. Нашият народ преминава през всички превратности на историята, обединен от общите културни ценности – език, вяра, национална идентичност. Писмеността, създадена от Солунските братя,...
Онлайн семинар на тема: „Правна рамка и процедури за отпускане на финансова компенсация на жертви на трафик на хора – граждани на трети страни“ (съвместно с Центърa за изследване на демокрацията и Националното бюро за правна помощ)

Онлайн семинар на тема: „Правна рамка и процедури за отпускане на финансова компенсация на жертви на трафик на хора – граждани на трети страни“ (съвместно с Центърa за изследване на демокрацията и Националното бюро за правна помощ)

Уважаеми колеги, Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ съвместно с Центъра за изследване на демокрацията и Националното бюро за правна помощ организират обучение на адвокати, прокурори и съдии по проект за гарантиране на по-добра защита на...
Тържествени поздравления по повод Деня на Конституцията и юриста и Великденските празници

Тържествени поздравления по повод Деня на Конституцията и юриста и Великденските празници

Честит Ден на Конституцията и юриста, уважаеми колеги! Желаем Ви много здраве, мъдрост и удовлетворение в избраното от Вас професионално поприще! Не спирайте ежедневно да отстоявате справедливостта и върховенството на правото! Тук можете да откриете видеото с...