Курс за придобиване на правоспособност като медиатор

Курс за придобиване на правоспособност като медиатор

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира Курс за придобиване на правоспособност като медиатор, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4 (Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“) на 04, 05 и 06 декември 2020 г....
Подбор на участници в онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Child Friendly Justice and Children’s Rights“

Подбор на участници в онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Child Friendly Justice and Children’s Rights“

Уважаеми колеги, Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира подбор на около 30 участници в онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: “Приятелско правосъдие по отношение на децата и техните права” (Child Friendly...
Честит Ден на народните будители!

Честит Ден на народните будители!

Уважаеми колеги, Всяко време има своите будители – като започнем от националните герои в славната ни история и стигнем до днешните стотици просветни и културни дейци, учители, лекари, радетели на българското слово и изкуство, сред които достойно място заемат...
Представяне на книгата на историка Катя Митова–Ганева „Познатият непознат Марко Тотев“

Представяне на книгата на историка Катя Митова–Ганева „Познатият непознат Марко Тотев“

С театрална възстановка и изложба, на 22.10.2020 г., в  музей „Възраждане и Учредително събрание“ в град Велико Търново, беше представена новата книга на историка Катя Митова–Ганева „Познатият непознат Марко Тотев“. Театрална възстановка с епизоди от живота на Марко...
Честит Ден на европейските адвокати!

Честит Ден на европейските адвокати!

Уважаеми колеги, Днес отбелязваме общите ценности на адвокатската професия във всички европейски държави. Обединени от общия стремеж за отстояване на върховенството на правото, защитата на правата, свободите и законните интереси на гражданите в Европа, над един милион...
Предложения във връзка с проектите на учебен план и програми на ЦОА за 2021 г.

Предложения във връзка с проектите на учебен план и програми на ЦОА за 2021 г.

Уважаеми колеги, Във връзка с подготовката на проектите за учебен план и програми за дейността и развитието на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ през 2021 г.,  съгласно чл. 11, т. 1 от Учредителния акт на Фондацията, молим да изпратите Вашите...