Свържете се с нас


Запитване

Лични данни

3 + 3 =

Телефон

тел. 02/ 980 10 92

Email

coa@abv.bg

Адрес

гр. София, ул. Цар Калоян № 8, ет.4

Банкова сметка

Уникредит-Булбанк АД
клон „Калоян“
IBAN: BG44UNCR76301077718918
BIC код: UNCRBGSF

Председател на УС

адв. Йордан Йорданов
тел. 02/980 10 92

Домакин

Юлияна Раева
тел. 0885132551

Координатор

Томислав Тошков
тел. 02/980 10 92

Технически сътрудник

Руска Демирова
тел. 02/9801092

Организатор обучения

Велислава Никифорова
тел. 02/980 10 92