Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Курс по медицинско право, семинар: ‘Правен режим на лекарствените продукти’

15.януари.2019 @ 11:30 am - 6:30 pm EET

ПРОГРАМА

9.30 – 11.00 – Правен режим на лекарствените продукти в България. Пътят от регистрация на лекарствените продукти до получаване на реимбурсация и/или реализацията им на пазара – I част

/лектор М. Димитрова/

11.00 – 11.15 – кафе пауза

11.15 – 12.30 – Правен режим на лекарствените продукти в България. Пътят от регистрация на лекарствените продукти до получаване на реимбурсация и/или реализацията им на пазара – I част

/лектор М. Димитрова/

12.30 – 13.30 – Обяд

13.30 – 15.00 – Контролни функции и правомощия на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Инспекции на производството на лекарствени продукти, продажбата на едро и продажбата на дребно на лекарствени продукти. Инспекции на клинични изпитвания.

Международна дейност на ИАЛ.

15.00 – 15.15 – кафе пауза

15.15 – 16.30 – Клинични изпитвания и неинтервенционални проучвания в България – реди и особености при провеждането им. Страни, роли, проблеми и предизвикателства.

 

За лекторите:

Асена Стоименова

Проф. Асена Стоименова е магистър по фармация, магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве и магистър по здравна политика и фармакоикономика. Защитила е дисертация в областта на социалната медицина и организация на здравеопазването и фармацията. През 2018 г. след конкурс, проф. Стоименова е назначена във Факултет по обществено здраве, МУ-София, където участва в преподаванията по обществено здраве и здравен мениджмънт, стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност и др.

Проф. Стоименова е член на Националния Съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти в периода 2013 – 2104 г., а в периода 2014-2018 г. е Изпълнителен директор наИзпълнителнатаАгенцияпоЛекарствата към Министъра на здравеопазването. От 2014 г. е член на Управителния борд на Европейската Агенция по Лекарствата и член на научния Комитетзаоценканалекарственитепродуктизаупотреба в хуманната медицина (СНМР). В периода 2016 – 2018 г. проф. Стоименова е член на Комисията за оценка на здравните технологии, а от месец юли 2018 г. е съветник на Министъра на здравеопазването в областта на лекарствената политика.

Мария Димитрова е магистър по органични химични технологии и магистър по право, притежава сертификати от обучения по управление на качеството, оценка на здравните технологии и европейско право.

Работила е по научен проект за събиране и анализиране на данни от туморни тъкани с инфрачервена спектроскопия, за което е съавтор на публикация и е наградена като млад учен за 2009 г. на научна сесия, проведена в ХТМУ- гр. София. Автор е на статии по проблемите на използването на външно рефериране на цени на лекарствените продукти, паралелната търговия с лекарствени продукти и анализ на регулаторните режими по прилагане на състрадателната употреба на лекарства.

Работила е 20 години в различни международни фармацевтични компании, като е консултирала и ръководила проекти по получаване на разрешение за употреба на лекарствени продукти, процесите по преговори и получаване на достъп на лекарствените продукти до националната система за реимбурсация, автор на множество програми на фармацевтични компании за споделяне на риска с фондове, реимбурсация на лекарствени продукти и програми за пациенти, консултира и работи по проекти за провеждане на клинични изпитвания в България.  

Детайли

Дата:
15.януари.2019
Час:
11:30 am - 6:30 pm

Място

Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“
ул. Цар Калоян № 8, ет.4
София, България
+ Google Map
Телефон:
980/1092
Уебсайт:
http://advotraining.bg