Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Двудневно обучение на тема: „Вписванията в Имотния регистър. Преглед на актуалната практика на ВКС“.

26.ноември.2019 - 27.ноември.2019

Тема:

„Вписванията в Имотния регистър“

Преглед и анализ на актуалната практика на ВКС

Обща бележка:

Обучението е базирано на двата сборника: Предизвикай: Вещното право! (1961 – 2019) и Предизвикай: Вписванията! (2008 – 2018), които обобщават практиката на ВКС във връзка с вписванията ва Имотния регистър. Всеки участник ще има възможност да закупи сборниците на място, за да може да ги използва по време на обучението. 

Дати:

26.11.2019 (вторник): 14.00-16.30 часа

27.11.2019 (сряда): 14.00-16.30 часа

ПРОГРАМА:

26.11.2019

14.00 – 14.15 ч. Кратко представяне:

на „Предизвикай: Вписванията!“ и „Предизвикай: Вещното право!

14.15 – 15.15 ч. Лекция на тема:

Вписване на актове за прехвърляне и за установяване на права. Вписване на Искови молби и Молби за отмяна

Лектор: Стоян Ставру – адвокат от Софийска адвокатска колегия

15.15 – 15.30 ч. Кафе-пауза

15.30 – 16.30 ч.  Дискусия

26.11.2019

14.00 – 15.15 ч. Лекция на тема:

Вписване на обезпечения. Отказ за вписване

Лектор: Стоян Ставру – адвокат от Софийска адвокатска колегия

15.15 – 15.30 ч. Кафе-пауза

15.30 – 16.30 ч.  Дискусия

Преглед и анализ на актуалната практика на ВКС

по ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА

(„Предизвикай: Съдебната практика!“)

Поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“ включва два вида сборници със съдебна практика: годишни сборници (годишници) и тематични сборници („тематичници“). И в двата вида сборници са включени графично оформени резюмета на актове (решения и определения) на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК. Това е и причината сборниците да бъдат обозначавани и като „290-ници“ („двеста-и-деветдесетници“). Ако годишните сборници предлагат времеви разрез на съдебната практика в рамките на една календарна година и по-специално решенията на ВКС, които претендират да развиват правото, то тематичните сборници систематизират актовете на ВКС, постановени по определена тема след приемането на действащия ГПК (ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.).

В библиотеката „Закон за собствеността“ са включени:

тематични сборници, съдържащи практиката на ВКС по чл. 290 ГПК през първите 10 години от действието на новия ГПК по седемте основни глави на ЗС: Съсобственост, Етажна собственост, Вещни права върху чужда вещ, Владение, Придобиване и изгубване правото на собственост, Защита на правото на собственост и Вписвания, и

Тълковник, съдържащ резюмета на тълкувателни актове на ВС и ВКС, постановени през периода от 1961 до 2019 г., систематизирани съгласно структурата на ЗС и с множество вътрешни за Тълковника препратки.

Резюмирането на съдебните актове в Тълковника, тематичниците и годишниците е направено по начин, който да улеснява и стимулира задълбоченото изучаване на решенията на върховните съдилища, включително извършването на внимателен анализ на дадените от тях мотиви и съдържащите се към някои от съдебните актове особени мнения. Това превръща книгите от поредицата в изключително силен и гъвкав инструмент за провеждане на обучения, фокусиращи се върху актуалните тенденции в съдебната практика по въпросите на българското вещно право. Използването им като учебно помагало благоприятства познаването и разбирането на съдебната практика в нейната пълнота и динамика, както и проследяването на съществуващите в нея противоречия и процеси по развитие на правото.

Организирането на поредица от обучения по различните глави на Закона за собствеността, базирани върху анализа на представената в сборниците съдебна практика, има за цел да подпомогне практикуващите юристи: адвокати, магистрати, юрисконсулти, синдици, квестори и др., не само при тяхното ориентиране в нарасналата значително като обем и динамика практика на ВКС, но и да поддържа техните познания в тази област актуални с оглед на най-новите тенденции в българското върховно правораздаване, касаещи въпросите на вещното право.

Допълнителна информация за поредицата може да бъде открита на следния линк: https://www.challengingthelaw.com/iniciativi/predizvikai-sadebnata-praktika/

Брошура, представяща поредицата и спецификите на форматиране на съдебните актове, може да бъде изтеглена от следния адрес: https://www.challengingthelaw.com/wp-content/uploads/2019/10/00.-Predizvikai-SP-PRESS_2019.10.03.pdf

 

 

Детайли

Начало:
26.ноември.2019
Край:
27.ноември.2019

Лектор

адв. д-р Стоян Ставру

Място

Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“
ул. Цар Калоян № 8, ет.4
София, България
+ Google Map
Телефон:
980/1092
Уебсайт:
http://advotraining.bg