Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Съвместен семинар с ЕЛСА България и ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Работилница за писане на искови молби“

21.февруари.2020 @ 9:30 am - 5:00 pm EET

Семинарът е насочен най-вече към новопостъпили и младши адвокати.

09:30 – 10:00 – Регистрация на участниците

10:00 – 10:10 – Откриване на работилницата

10:10 – 12:00 – Панел 1: Въведение в писането на искови молби. Видове искови молби(положителен установителен, отрицателен установителен, осъдителен, конститутивен, иск по чл. 124, ал. 4 изр. 1 и изр. 2 ГПК, иск по чл. 124, ал. 5 ГПК.). Оформление. Стилистика.

12:00 – 13:00 –  Обедна почивка

13:00 – 14:30 – Панел 2: Как се определя подсъдността на иска? Задължителен реквизит ли е цената на иска и как следва да се определя?  (Да се обърне внимание на неоценяемите искове и исковете, при които оценката представлява затруднение в началото на процеса) Как следва да индивидуализирате пасивно легитимираната страна по иска – единствено с три/две имена, или и ЕГН, или и с постоянен и/или настоящ адрес? Как следва да се подходи, когато искът се насочва срещу наследниците на лице, за които обаче вие нямате данни? Как да се подходи, когато искът е насочен срещу солидарно задължени лица, разделно задължени лица, съпрузи?

14:30 – 15:00 – Кафе пауза

15:00 – 17:00 – Панел 3: Структура на искова молба – изложение от фактическа страна, изложение от правна страна, петитум + доказателствени искания и приложения. Как следва да се формулира петитумът при различните категории искове?  Кои са не/задължителните приложения към исковите молби и как следва да се оформят надлежно приложенията към една искова молба – заверените преписи, ксерокопията с адвокатска  заверка, кои документи не се нуждаят от заверка „вярно с оригинала“?

Лектори:

Адв. Цанко Иванов – преподавател по вещно право в Катедра „Гражданскоправни науки“ към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Завършил е Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“, както и магистърска програма „Сигурност и отбрана“ в НБУ, като защитава магистърска теза на тема, свързана с противодействието на имотните измами. От 2015 г. практикува като адвокат. Преди това е заемал длъжностите юрисконсулт на Нотариалната камара на Република България, юрисконсулт в правен отдел на банка и помощник-нотариус. От 2012 г, е вписан като медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Владее английски език.

Адв. Тихомир Рачев – доктор по право и преподавател по римско право. Главен асистент в Катедра „Теория и история на държавата и правото“ към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2019 г. Завършил е специалност „Право“ в ЮФ на СУ. През 2017 г. започва да преподава римско право на семинарни занятия първо като докторант в Софийския университет, а след това като асистент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. От 2015 г. Тихомир Рачев е един от научните секретари на „IUS ROMANUM” – електронно списание за римско право и римскоправна традиция. От 2018 г. е асистент в Софийски университет. През 2019 г. защитава успешно докторската си дисертация на тема „Формуларният процес” под научното ръководство на проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова. От 2016 г. е член на Софийска адвокатска колегия и практикува като адвокат. Научните му интереси са в областта на римското право и история, европейската правна история и сравнителното право. Владее свободно френски и английски език.

Детайли

Дата:
21.февруари.2020
Час:
9:30 am - 5:00 pm

Лектори

адв. Цанко Иванов
адв. Тихомир Рачев

Място

Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“
ул. Цар Калоян № 8, ет.4
София, България
+ Google Map
Телефон:
980/1092
Уебсайт:
http://advotraining.bg