Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Онлайн курс на тема: „Защита на основните права в ЕС. ХОПЕС и ЕКПЧ. Гражданство на ЕС и права на гражданите на ЕС“

27 февруари @ 10:00 am - 2:00 pm EET

Онлайн курс

„Защита на основните права в ЕС.

ХОПЕС и ЕКПЧ.

Гражданство на ЕС и права на гражданите на ЕС.

19 – 28 февруари 2021 г.

Преподавател: проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ,
Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС, СУ, Съдия в Конституционния съд

 

Курсът ще се проведе онлайн ПРЕЗ ФЕЙСБУК! За целта за всяко занятия (по графика по-долу) трябва да се посети страницата на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” (https://www.facebook.com/AttorneysTrainingCenter). Страницата е публична – и дори човек, който няма профил във Фейсбук, може да участва (не е необходима никаква регистрация). Обратна връзка е възможна писмено чрез „коментари” на страницата – лекторът ще ги вижда в реално време и ще ги оповестява гласно, преди да отговори.

В началото на всяко занятие на страницата ще бъде достъпен файл във WORD, който всеки може свободно да изтегли и следи по време на занятието (особено за цитираните правни норми и практика на СЕС).

След края на курса всички материали ще бъдат доспъни на сайта на ЦОА (www.advotraining.bg) и на специализирания сайт за ХОПЕС на ЦПО ЮФ на СУ (https://www.eu-hub.eu/).

Материали за обучението на 27.02.2021 г.:Гражданство на ЕС – 1,ЕС и ЕКПЧ-2-анализ,ЕС и ЕКПЧ-систематизация на проблемите,ЕСи ЕКПЧ-за особената роля на СЕС,Когато спазваме, прилагаме ли

График на занятията

19 февруари   петък               18.30 – 21.30

20 февруари   събота             10.00 – 14.00

21 февруари   неделя             10.00 – 14.00

 

25 февруари   четвъртък       18.30 – 21.30

26 февруари петък                18.30 – 21.30

27 февруари   събота             10.00 – 14.00

28 февруари   неделя             11.00 – 14.00

 

П р о г р а м а

 

   

І. Правен режим на защитата на правата на човека в ЕС

1.         Въведение: особености и правна уредба на правния режим на основните права в ЕС. Правата на човека в Учредителните договори.

ОСОБЕНОСТИ НА Хартата на основните права на ЕС (ХОПЕС).

Предистория на ангажирането на ЕО/ЕС с основните права и в частност с ЕКПЧ – логика на практиката на Съда на ЕО/ЕС. Решения на Германския КС Solange I и II. Решения на СЕО по делата Stauder, Nold, Internationale Handelgeselschaft, Rutili, Hauer, Wachauf и ERT.

2.         Действие на ХОПЕС преди Договора от Лисабон. Статус на ХОПЕС след Лисабон по чл. 6 ДЕС.
3.         Съдържание на ХОПЕС. Неделимост на правата на човека. Основни групи права. Основни особености на материалния обхват на Хартата. Условен кодификационен характер.
4.         ПРИЛОЖИМОСТ НА ХОПЕС

Приложно поле на ХОПЕС – рамки по чл. 52, § 1, практическо значение на понятието „приложно поле”.

5.         Приложно поле на основните правни принципи и на ХОПЕС.
6.         Изграждане на разбирането за приложно поле на ХОПЕС в практиката на СЕС – дела Mangold и Kücükdeveci, Dereci, Åkerberg Fransson („когато действа в обхвата на ПЕС”), Wachauf, Annibaldi, Iida и Ymeraga. Ограничаване на приложното поле – дела Siragusa, Willems, Julián Hernández. Дело Естов („сутиация, по друг начин свързана с ПЕС”), дела N. S. et aPfleger. Широко разбиране – дела Аурубис България и др.
7.         Разграничение между пряка и косвена приложимост – дела Rottmann, Kremzov и др. Принципът на ефективност на ПЕС и приложимост в привидно изцяло вътрешна ситуация.
8.         ПРИЛАГАНЕ НА ХОПЕС

Ограничения на приложението на ХОПЕС чрез по-малка защита (чл. 52, § 1-7): класически ограничения (§ 1, дела Knauf Gips c/ Commission, Digital Rights Ireland,Volker und Markus Schecke, Schmidberger, Cresco Investigation, Glatzel); ограничения, свързани с особеностите на Съюзния правен ред (§ 2); ограничения, пряко свързани с правните системи на ДЧ (§ 4 и 6, конституционни традиции, дело Omega).

Ограничаване на приложението на ХОПЕС чрез по-голяма защита (чл. 52, § 3 за ЕКПЧ, чл. 53 за по-широка защита и чл. 54 за забрана на злоупотреба с право).

9.         Съотношение ХОПЕС-ЕКПЧ. Разпоредби на Хартата, чиито смисъл и обхват са същите, както съответните членове от ЕКПЧ, или имат по-широк обхват, или не съвпадат с разпоредби на ЕКПЧ.
10.      Разграничение между „права” и „принципи” в ХОПЕС (чл. 52, § 5) – доктринални измерения и практически последици. Норми на ХОПЕС, съдържащи принципи.
11.      Ограничена приложимост на „принципите” в хоризонтални отношения? Дела AMS, Bauer и Volker и MaxPlanck. Отваряне на концепцията – дела Egenberger, IR с/ JQ, Заключения на Генералния адвокат Е. Танчев, по дело Egenberger. Дело Cresco Investigation.
12.      Обобщение – приложимост и прилагане на ХОПЕС спрямо гражданите.
13.      Проблеми на присъединяването на ЕС към ЕКПЧ. Становище 2/13. Актуално състояние на процеса на присъединяване.
14.      Дуализмът в правния режим на защитата на правата на човека в ЕС: ХОПЕС и ЕКПЧ.
   

ІІ. Правен режим на гражданството на ЕС

15.    Предистория и формиране на института на гражданството на ЕС. Действаща правна уредба. Основни особености на института на гражданството на ЕС. Икономическа и политическа логика. Доктрина на СЕС: дело С-369/90 Micheletti; дело С-184/99 Grzelzyck; дело С-135/08 Rottmann и др. Гражданството на ЕС като „фундаментален статус на гражданите на ДЧ”.
16.    Основни политически права на гражданите на ЕС по ДФЕС. Особености на правото за участие в местни избори и избори за ЕП в друга ДЧ. Други неикономически права на гражданите на ЕС. Право на европейска гражданска инициатива – особености, режим и значение.
17.    Принципът на недискриминация като общ трансверсален принцип на Правото на ЕС.
18.    Право на свободно движение по чл. 20, § 2 ДФЕС.

Икономически права на гражданите на ЕС. Право на свободно движение по чл. 45 ДФЕС.

19.    Персонален обхват на правото на движение по чл. 45 ДФЕС (обхванати лица). Особености на статуса на „работник” в Правото на ЕС.
20.    Основни и допълнителни права на работниците и свързаните лица. Допустими ограничения в правото на свободно движение: съображения за защита на обществения ред, обществената сигурност и общественото здраве. Допустими ограничения в правото на свободно движение: ограничения за заемане на публични длъжности.

 

Детайли

Дата:
27 февруари
Час:
10:00 am - 2:00 pm

Лектор

проф. дюн Атанас Семов