Зарежда Събития

« All Събития

Онлайн семинар в Zoom на тема: „Правни аспекти на електронната търговия“

25 януари @ 2:00 pm - 5:00 pm EET

Анотация на обучението:

Семинарът е посветен на последните тенденции в развитието на правните аспекти на електронната търговия. Ще бъде разгледан Законът за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който влезе в сила на 1.01.2022 г., който имплементира две директиви на ЕС – Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за продажба на стоки.
На следващо място на семинара ще бъде разгледан Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни от 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги, който урежда някои правни аспекти на он-лайн платформите и изисквания към тях с оглед по-доброто функциониране на общия пазар.
Ще бъдат разгледани и Договорите за оптимизация на сайт, Смарт договорите, както и релевантната съдебна и арбитражна практика.

За лектора проф. д-р Таня Йосифова:

Таня Йосифова е професор по гражданско и търговско право. През 2005 г. защитава докторска дисертация в УНСС на тема „Мнимо представителство“ и придобива докторска степен по право. Хабилитира се като доцент по Гражданско и семейно право в същия университет през 2008 г. От началото на 2021 г. придобива академичната титла „професор“. Била е ръководител на катедра „Частноправни науки“ на Юридическия факултет при УНСС.

На 20 март 2019 г. е избрана за зам.-председател и член на Централната избирателна комисия.

Автор на няколко монографии в областта на частното право, помагало-казуси по облигационно право (в съавторство с проф. Златка Сукарева), съавтор е на учебник по Основи на правото. Автор е на учебник по облигационно право, както и на над 30 статии в областта на гражданското и търговското право, както и на научни доклади. Специализира в Юридическия факултет на Университета в Берген, Норвегия (2003 – 2004), Университета в Залцбург, Австрия (2005) и в Орхус, Дания (2007 г.).

Таня Йосифова е арбитър в Арбитражния съд при Българска стопанска камара, както и практикуващ адвокат към Софийската адвокатска колегия. Освек като част от академичния състав на катедра „Частноправни науки“ на Юридическия факултет на УНСС, тя преподава правни дисциплини в редица други университети.

Програма:

1.Законът за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки – приложно поле, сключване на договори, търговска гаранция, изменение на дигиталното съдържание, средства за защита на потребителите.
2. Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни от 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги – он-лайн платформи, видове платформи, изисквания към общите условия и изменението им, процедура по жалби, класиране (ранкинг) и изискванията към доставчиците на он-лайн услуги по отношение на основните параметри, определящи класирането, отговорност на он-лайн платформите.
3.Договори за оптимизация на сайт – понятие;
4.Смарт договори – понятие.
5.Съдебна и арбитражна практика по въпросите на т.1-4.

Детайли

Дата:
25 януари
Час:
2:00 pm - 5:00 pm

Лектор

проф. д-р Таня Йосифова – адвокат от САК