Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: „Преобразуване, прекратяване и ликвидация на търговски дружества“

30.юни.2022 @ 2:00 pm - 5:00 pm EEST

Анотация на обучението:

Преобразуване на търговски дружества – фактически състав, последици, право на напускане, иск за оспорване на преобразуването, Иск за обявяване на недействителност на новоучредено дружество
Прекратяване на ООД от съда (чл. 155 ТЗ и чл. 517, ал. 3 и 4 ГПК)
Прекратяване на АД (при преследване на забранени от закона цели; при спадане на чистата стойност на имуществото му под размера на вписания капитал; при спадане на броя на членовете на съвет под предвидения в закона минимум в продължение на 6 месеца)
Ликвидация – правно положение, правомощия и отговорност на ликвидатора; продължаване на прекратено дружество и срок на ликвидацията; ход, приключване и възобновяване на ликвидационното производство

За лектора доц. д-р Николай Колев:

През 2005 г. завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“ и придобива научната и образователна степен доктор по гражданско и семейно право от Института за държавата и правото при БАН.

През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН. От 2017 г. е доцент по гражданско и семейно право в същия институт с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН.

Като хоноруван преподавател е водил семинарни занятия и лекции по облигационно и търговско право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Департамент „Право“ на Нов Български Университет.

От октомври 2021 г. е доцент в Нов български университет, където води лекции по дисциплините Търговско право, Вещно право, Банково право и Застрахователно право.

Научните му интереси са съсредоточени върху въпросите на търговските дружества и търговските сделки. Публикувал е три монографии и над 70 статии и студии в български и чужди правни издания.

От септември 2005 г. доц. д-р Колев работи като адвокат в Адвокатско дружество „Боянов и Ко“, където е бил Партньор от октомври 2020 г. до август 2021 г. От септември 2021 г. е Партньор в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева“. Адвокатската му практика включва консултации в областта на търговските дружества и търговските сделки, както и процесуално представителство пред съд и арбитраж по граждански и търговски дела.

Материали от обучението:

Презентация

Детайли

Дата:
30.юни.2022
Час:
2:00 pm - 5:00 pm

Лектор

доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Място

Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“
ул. Цар Калоян № 8, ет.4
София, България
+ Google Map
Телефон:
980/1092
Уебсайт:
http://advotraining.bg