Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: „Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“

7.юли.2022 @ 2:00 pm - 5:00 pm EEST

Анотация на обучението:

Обща характеристика на регистърното производство. Обхват на регистърната проверка. Спиране на регистърното производство. Действие на вписването и заличаването. Служебна проверка в ТРРЮЛНЦ. Публичност на ТРРЮЛНЦ. Отказ за вписване, заличаване и обявяване и обжалване. Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването и на несъществуване на вписано обстоятелство (подсъдност, ищец и правен интерес, ответник, основания, действие на решението). Отговорност за вреди.

За лектора доц. д-р Николай Колев:

През 2005 г. завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“ и придобива научната и образователна степен доктор по гражданско и семейно право от Института за държавата и правото при БАН.

През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН. От 2017 г. е доцент по гражданско и семейно право в същия институт с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН.

Като хоноруван преподавател е водил семинарни занятия и лекции по облигационно и търговско право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Департамент „Право“ на Нов Български Университет.

От октомври 2021 г. е доцент в Нов български университет, където води лекции по дисциплините Търговско право, Вещно право, Банково право и Застрахователно право.

Научните му интереси са съсредоточени върху въпросите на търговските дружества и търговските сделки. Публикувал е три монографии и над 70 статии и студии в български и чужди правни издания.

От септември 2005 г. доц. д-р Колев работи като адвокат в Адвокатско дружество „Боянов и Ко“, където е бил Партньор от октомври 2020 г. до август 2021 г. От септември 2021 г. е Партньор в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева“. Адвокатската му практика включва консултации в областта на търговските дружества и търговските сделки, както и процесуално представителство пред съд и арбитраж по граждански и търговски дела.

Детайли

Дата:
7.юли.2022
Час:
2:00 pm - 5:00 pm

Лектор

доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Място

Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“
ул. Цар Калоян № 8, ет.4
София, България
+ Google Map
Телефон:
980/1092
Уебсайт:
http://advotraining.bg