Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Онлайн семинар на тема: „Актуални въпроси на последните промени в Закона за устройство на територията, обн. ДВ бр. 16 от 2021 г.“

12 март @ 2:00 pm - 5:00 pm EET

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Лектор на семинара: Валентина Бакалова – адвокат от САК

12.03.2021 г.

14.00 – 15.30      Промени, с които се въвеждат специални административно производствени правила за отстраняването на нередовности по заявления за издаване на актове по ЗУТ (чл. 5в – нов);
Засилване на служебното начало при съгласуване на устройствените планове и на инвестиционните проекти.
Обогатяване на разрешителните режими по ЗУТ
 Разрешения за строеж – промени в обхвата на строежите, които се изграждат въз основа на РС;
 Разрешение за промяна на предназначението – чл. 147а нов;
 Разрешение за поставяне на преместваем обект и РИЕ;
 Търговска дейност на открито – чл. 56а нов;
Промени в материалноправните предпоставки за издаване на РС и за въвеждане в експлоатация на готовите строежи – чл. 148, ал. 16 (нова) и чл. 178 във връзка с чл. 69 ЗУТ;

15,30 – 16,00     Почивка
16.00 – 17.30     Нови правила за делба и разделяне на УПИ – чл. 81, ал. 4 и 5 нови;
Одобряване на изменения на действащи ПУП без издаване на заповед за допускане на устройствената процедура – чл. 135а (нов);
Обжалване на общите устройствени планове; Правила за определяне на кръга от заинтересовани лица, имащи право на жалба. Специални процесуални правила за разглеждане на жалбите от съда (чл. 218).

Детайли

Дата:
12 март
Час:
2:00 pm - 5:00 pm

Лектор

адв. Валентина Бакалова
Телефон:
980/1092
Email:
coa@abv.bg
Уебсайт:
advotraining.bg