Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Онлайн семинар на тема: „Алтернативата на екзистенциалното невропрограмиране“

30.юли.2020 @ 2:00 pm - 5:00 pm EEST

Онлайн семинарът ще се излъчи на Фейсбук страницата на ЦОА – https://www.facebook.com/AttorneysTrainingCenter/ на живо, в реално време.

Лектор на семинара: проф. д-р Красимира Йонкова

Проф. д-р Красимира Йонкова е завършила висшето си образование във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” със специалности Педагогика, Философия, Реторика и ораторско изкуство. Понастоящем е преподавател във Философски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, катедра „Психология”. Титуляр е на лекционни курсове в бакалавърски, магистърски и докторски програми основно по Социална психология, Юридическа психология, Психология на личността, Мотивация на поведението, Методика на обучението по философия. Научен ръководител е на 3 магистърски програми, била е научен ръководител на 8 докторанти, успешно защитили дисертационни трудове, преподава на специализанти към Център за квалификация на ВТУ по учебните дисциплини Екзистенциално-хуманистично консултиране и Консултиране при емоционални проблеми. Професионалните ѝ интереси са предимно в областта на методологията на научното познание и прилагането на критичен психологичен подход на анализ при разработването на теми, свързани с личностния потенциал за справяне с проблеми и намиране на смисъл в различните контексти на социокултурната динамика. Като преподавател по Юридическа психология, проявява специален научно-изследователски интерес към теорията и практиката на медиацията и възстановителното правосъдие. Има специализации в университети в Германия, Молдова, Русия, Украйна, била е чуждестранен лектор по програма Еразъм в Словакия, Латвия и Турция.  Работила е като ръководител или член на екипа по университетски проекти с преподаватели в Любляна, Будапеща, Белград, Ниш, Скопие, Истанбул, Солун. Участвала е в организационните комитети на научни форуми, както и в множество национални и международни научно-практически конференции и семинари, постоянен член е на редколегии на специализирани научни издания. Рецензент е на десетки дисертации, монографични трудове и научни съчинения. Има около сто публикации в научната област Социални, стопански и правни науки. Работила е на изборни управленчески длъжности като член на Контролния съвет на ВТУ /2007-2015/, зам. Декан /2011-2015/, председател на Атестационната комисия на Философски факултет /2015 и понастоящем/. Член е на Съюза на учените в България, клон Велико Търново. Има присъдена Грамота от конкурс „Най-високи постижения 2006 ”, обявен от СУБ в направление Философия, психология и правни науки.

Детайли

Дата:
30.юли.2020
Час:
2:00 pm - 5:00 pm

Лектор

проф. д-р Красимира Йонкова