Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Онлайн семинар на тема: „Възобновяването на административнонаказателните дела по ЗАНН след измененията от 2020 г.“

8 април @ 2:00 pm - 5:00 pm EEST

Лектор на семинара: доц. д-р Ралица Илкова.

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

ПРОГРАМА

14.00 – 14.30 Нови положения по отношение подлежащите на възобновяване актове и лицата, които могат да искат възобновяване.
Подлежащите на възобновяване актове – наказателни постановления; фишове и електронни фишове; писмени предупреждения към нарушителя; резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство; споразумения за приключване на административнонаказателното производство; определения на съда за прекратяване на съдебното производство; решения на районния и на административния съд. Лица, които могат да искат възобновяване на производството

14,30 – 15,30 Нови основания за възобновяване – част първа
Установяване с влязла в сила присъда или решение, че някое от доказателствата, въз основа на които е издаден актът, е неистинско или с невярно съдържание; установяване с влязла в сила присъда или решение се установи, че актосъставител, наказващ орган, съдия, съдебен секретар, прокурор, страна или участник в производството е извършил престъпление във връзка с участието си в административнонаказателното производство; откриване на нови обстоятелства или нови доказателства от съществено значение за разкриване на обективната истина, които не са били известни на нарушителя, наказващия орган или съда при постановяване на акта.

15.30 – 15.45 Почивка

15.45 – 16.30 Нови основания за възобновяване – част втора
Установяване с решение на Европейския съд по правата на човека на нарушение на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, което има съществено значение за преписката или делото; допуснато съществено нарушение на процесуалните правила вследствие на което лицето, по отношение на което е издаден актът, наказващият орган или собственикът на вещите, с които е извършено разпореждане или са отнети в полза на държавата, ако не е нарушител, е бил лишен от възможността да участва в административно-наказателното производство или не е бил надлежно представляван, както и когато не е могъл да участва лично или чрез пълномощник по причина на препятствие, което не е могъл да отстрани; отмяна на административен акт, констатациите в който са взети предвид от наказващия орган при издаване на акта.

16.30 – 17.00 Правомощията на административния съд в производството по възобновяване.
Дискусия

Детайли

Дата:
8 април
Час:
2:00 pm - 5:00 pm

Лектор

доц. д-р Ралица Илкова