Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Онлайн семинар на тема: „Протокол за извършената експертиза при експертизи на документи“

24 март @ 2:00 pm - 5:00 pm EET

Лектор на семинара: проф. д-р Радостин Беленски

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ 

Тема:

Протокол за извършената експертиза при експертизи на документи

Актуалност на темата

Протоколът за извършената експертиза е основен източник на информация за общата организация на експертизата и за доказателствената информация, получена чрез нея. Пълнотата, изчерпателността и правилната му методическа организация имат важна роля за оценката и приемането на експертизата и по-нататъшния ход на съдопроизводството.

Предоставяни знания

Семинарът предоставя на практикуващите юристи знания за важните, съществените въпроси като:

1) Структурата и съдържанието на протокола;

2) Особеностите на видовете заключения на вещото лице;

3) Обхвата на оценката на експертизата при нейното приемане;

4) Значението на отделните видове илюстративни материали при експертизите на документи и особеностите на изготвянето и представянето им.

Продължителност

4 академични часа

Лектор:

Проф. д-р Радостин Беленски

ВЪПРОСИ, РАЗГЛЕЖДАНИ ПО ВРЕМЕ НА СЕМИНАРА

1. Протокол за експертизата и експертното заключение: общ преглед и разграничение

2. Типове експертни заключения

2.1. Консултативно експертно заключение

2.2. Съдебни експертни заключения

2.3. Експертно заключение с резерви

3. Структура и съдържание на протокола за експертизата

3.1. Основание за експертизата

3.2. Изследователска част

3.3. Констативна част

3.4. Аналитична част

3.5. Формиране на изводите

3.6. Илюстративни материали

3.7. Декларации

3.8. Подпис

3.9. Приложения

4. Допълнителни изисквания към протокола за експертизата

4.1. Изисквания към стила на изложение

4.2. Изисквания към форматирането

4.3. Предаване на протокола за експертизата

5. Изводи на вещото лице – същност и видове

5.1. Общи изисквания към изводите

5.2. Видове изводи

5.3. Степен на достоверност на изводите

6. Илюстративни материали

6.1. Общи изисквания. Определяне на съдържанието

6.2. Изработване и методи на представяне

7. Илюстративни материали към отделните видове експертизи на документи

7.1. Илюстративни материали към почеркови експертизи

7.2. Илюстративни материали при изследване на материалите на документа

7.3. Илюстративни материали при изследване на компютърно генериран текст и печатна продукция

7.4. Илюстративни материали при изследване на отпечатъци от печати

Детайли

Дата:
24 март
Час:
2:00 pm - 5:00 pm

Лектор

проф. д-р Радостин Беленски