Зарежда Събития

« All Събития

Онлайн семинар на тема: „Пряка и непряка дискриминация: differentia specifica. Елементи на фактическия състав. Доказване: Прехвърляне на тежестта на доказване. Примери от юриспруденцията на СЕС и ЕСПЧ“

28 април @ 2:00 pm - 5:00 pm EEST

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Лектор на семинара: адвокат Маргарита С. Илиева – член на Европейската мрежа на правните експерти в областта на недискриминацията, член на Консултативния комитет към Върховния комисар за правата на човека на ООН за Практическо ръководство за разработване на обхватно анти-дискриминационно законодателство

 

 ПРОГРАМА

14.00 – 14.30           Въведение. Пряка дискриминация: фактически състав. Примери от европейската юриспруденция.

                                   Легални определения за пряка дискриминация по Директива 2000/43/ЕС, Директива 2000/78/ЕС, и Директива 2006/54/ЕО съответно транспонирани със Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр). Елементи на фактическия състав: защитен признак, по-неблагоприятно третиране, сравнител, причинна връзка третиране-признак. Вариации на защитен признак: предполагаем (дискриминация по презумпция),  у свързано лице (дискриминация по асоциация). Неотносимост на умисъла. Невъзможност за оправдаване. Изключения. Илюстративни примери за пряка дискриминация от практиката на СЕС и ЕСПЧ. Дискусия.

 

14,30 – 15,30           Непряка дискриминация: фактически състав. Примери от европейската юриспруденция. Взаимоотнасяне на пряка и непряка дискриминация..

Легални определения за непряка дискриминация по Директива 2000/43/ЕС, Директива 2000/78/ЕС и Директива 2006/54/ЕО, съответно транспонирани със ЗЗДискр. Елементи на фактическия състав на непряката дискриминация: привидно неутрално правило, несъразмерно засягане, причинна връзка правило-засягане, сравнител – групи, защитен признак. Потенциално засягане. Неотносимост на умисъла. Илюстративни примери за непряка дискриминация от практиката на СЕС и ЕСПЧ.

Сравнение между пряка и непряка дискриминация: общи елементи, специфика, различия. Дискусия.

 

 15.30– 15.45 Почивка

 

15.45 – 16.30           Доказване: Прехвърляне на тежестта на доказване. Пряка дискриминация.

Специална норма по директивите, транспонирана със ЗЗДискр; мотиви. Разпределение на тежестта на доказване: предмет на доказване на всяка от страните. Установяване на prima facie дискриминация: непълно доказване. Последици. Последици от неустановяване на prima facie. Прехвърляне на тежестта при prima facie: оборване на възникналата фактическа презумпция за дискриминация; пълно главно, обратно доказване. Относими доказателства и доказателствени средства. Косвени доказателства. Илюстративни примери за непряка дискриминация от практиката на СЕС и ЕСПЧ. Дискусия.

 

16.30 – 17.00 Разпределение на тежестта на доказване при непряка дискриминация. Разпределение на тежестта на доказване: предмет на доказване на всяка от страните. Установяване на prima facie дискриминация: непълно доказване. Последици. Последици от неустановяване на prima facie. Прехвърляне на тежестта при prima facie: оборване на възникналата фактическа презумпция за дискриминация; пълно главно, обратно доказване. Обективно оправдаване. Относими доказателства и доказателствени средства. Косвени доказателства. Илюстративни примери за непряка дискриминация от практиката на СЕС и ЕСПЧ. Дискусия.

Дискусия.

 

 

Детайли

Дата:
28 април
Час:
2:00 pm - 5:00 pm

Лектор

адв. Маргарита Илиева